Säätiön tilit


Nordea  FI 96 2001180004 2627.


Nordea FI 03 1270300020 6024

Lämmin kiitos korvaamattomasta tuestasi!


Tietoa keräysluvastamme

Poliisihallitus on myöntänyt Säätiölle rahankeräysluvan RA/2018/461 ajalle 8.5.2018 -7.5.2020. Lupa on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vaihtoehtomenetelmien tukemiseen esimerkiksi tutkimusapurahoin.Rahankeräyslaki (255/2006) ja asetus (503/2006) edellyttävät keräysluvasta tiedottamista. Rahankeräyksellä kertyneillä varoilla kartutetaan säätiön pääomaa, josta tuetaan taloudellisesti eläinkokeiden vaihtoehtoja ja eläinten hyvinvointia edistävää tutkimusta ja tiedotusta.