Eläinkokeiden vaihtoehdot

Koe-eläinten käyttöä voidaan usein vähentää tai kokonaan korvata seuraavilla menetelmillä tai apuvälineillä:

  • kudosviljely
  • kivuntunnoltaan kehittymättömien eliöiden käyttö
  • tietokoneet, kemiallis-fysikaaliset, ym. tekniset menetelmät
  • turvallinen tutkimus vapaaehtoisilla koehenkilöillä

Tukea lisättävä vaihtoehtojen kehittämiseen

Koe-eläimiä käyttävä tutkimus saa valtavasti rahoitusta. Vaihtoehtojen tutkimiseen on panostettava nykyistä paljon enemmän, jotta eläinten käyttö saadaan vähenemään.

Voidakseen muuttaa tehokkaasti tutkimuksen suuntaviivoja Juliana von Wendtin Säätiö tarvitsee lisää varoja.

Toimintamme on täysin vapaaehtoisten avustusten varassa. Lisää vaihtoehtomenetelmistä voit lukea 3R-sivulta.