Eläinkokeet

Koe-eläimiä käytetään malleina, joille aiheutetaan keinotekoisesti ihmisen sairauksia. Tulokset ovat usein harhaanjohtavia, sillä lajien väliset fysiologiset erot ovat suuria. Eläinkokeiden perusteella turvallisiksi luultujen lääkkeiden käyttöönotto on johtanut jopa ihmishenkien menetyksiin.

Yhden terveysriskin muodostavat ympäristömme lukemattomat kemikaalit, torjunta-aineet, kosmetiikka ja teollisuuskemikaalit. Ennen kemikaalien käyttöönottoa niiden myrkyllisyys arvioidaan koe-eläimillä, mutta aineiden vaikutukset ihmiseen ja muuhun eliökuntaan jäävät arvailujen varaan.