Apurahat

Juliana von Wendtin Säätiö tukee tutkimusta, jossa kehitetään eläinkokeita korvaavia menetelmiä ja jolla pyritään ihmisten ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja eläinkokeiden vaihtoehtoja ja eläinten hyvinvointia edistävään tutkimukseen ja tiedotukseen.

Eläinten avuksi -rahasto pyrkii eläinystävällisten kasvatusmenetelmien käyttöönottoon kotieläintuotannossa. Rahastosta jaetaan apurahoja tuotantoeläinten hyvinvoinnin tutkimukseen.

Lisäksi säätiö on palkinnut yhdessä Ruotsin ja Tanskan vastaavien säätiöiden kanssa eläinkokeiden vaihtoehtoja edistäneitä tutkijoita.