Apurahat maatalouden eläinten avuksi

Eläinten avuksi -rahaston tarkoituksena on edistää kotieläinten hyvinvointia. Jüri Puhkin lahjoituksen turvin perustettu rahasto tukee tutkimusta ja tiedotusta, jolla pyritään parantamaan kotieläinten terveyttä sekä mahdollisuuksia luonnolliseen käyttäytymiseen. Apurahoilla rohkaistaan tutkijoita ja tuottajia kehittämään ja ottamaan käyttöön eläinystävällisiä tuotantomenetelmiä.

Hankkeen tulisi etsiä ratkaisuja tuotantoeläinten kasvatuksessa esiintyviin suurimpiin eläinsuojeluongelmiin. Etusijalle asetetaan eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät projektit, joiden tulokset ovat parhaiten sovellettavissa käytäntöön. Tukea voidaan myöntää myös julkaisu- ja koulutustoiminnalle. Apurahan saajien on raportoitava hankkeen päätyttyä tuloksista säätiölle.

Apuraha jaetaan yleensä syksyisin. Hakemuksesta on käytävä ilmi: haettava summa ja sen käyttötarkoitus, perustiedot hakijasta, hankkeen toteutus sekä perustelu hankkeen merkityksestä eläinten hyvinvoinnille. (DL 1.9.)

hakulomake