Apuraha eläinkokeiden vaihtoehdoille

Tukea myönnetään hankkeille, joilla pyritään eläinkokeita korvaavien tai koe-eläinten hyvinvointia lisäävien menetelmien käyttöönottoon tutkimuksessa, testauksessa ja opetuksessa. Etusija annetaan innovatiivisille hankkeille, joissa keskitytään vaihtoehtojen etsimiseen eläinsuojelullisesti ongelmallisimmille kokeille. Myös aiheeseen liittyville humanistisille tutkimuksille ja opiskelijatöille voidaan myöntää apurahoja. Apurahat eläinkokeiden vaihtoehdoille julistetaan avoimiksi yleensä keväisin (hakuaika 1.2. – 1.3.2025).

Hakeminen: Hakemuksen on sisällettävä hakulomake ja tutkimussuunnitelman lyhennelmä (1-2 s.). Tutkimussuunnitelman lyhennelmästä on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinkokeiden vähentämisessä sekä rahoitussuunnitelma. Hakemukset lähetetään sähköpostilla yhtenä pdf liitetiedostona (jvws ät jvws.org).

Hakulomake

Ohjeet ja ehdot