Apurahat eläinkokeiden vaihtoehdoille

Tukea myönnetään hankkeille, joilla pyritään eläinkokeita korvaavien tai koe-eläinten hyvinvointia lisäävien menetelmien käyttöönottoon tutkimuksessa, testauksessa ja opetuksessa. Etusija annetaan innovatiivisille hankkeille, joissa keskitytään vaihtoehtojen etsimiseen eläinsuojelullisesti ongelmallisimmille kokeille. Myös aiheeseen liittyville humanistisille tutkimuksille ja opiskelijatöille voidaan myöntää apurahoja. Apurahat eläinkokeiden vaihtoehdoille julistetaan avoimiksi yleensä keväisin (DL 1.3.2021).

Hakeminen: Hakemuksen on sisällettävä hakulomake, tutkimussuunnitelma, tutkimussuunnitelman lyhennelmä (1-2 s.). Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinkokeiden vähentämisessä sekä rahoitussuunnitelma. Hakemukset lähetetään sähköpostilla yhtenä liitetiedostona.

Hakulomake

Ohjeet ja ehdot