Tue toimintaamme

Koe-eläinten käyttö on kääntynyt viime vuosina nousuun. Eläinkokeita käyttävää tutkimusta rahoitetaan perinteisesti hyvin ja geenitekniikalla muunnettujen eläinten käyttöön valtiovaltamme on myöntänyt jopa erityisrahoitusta. Samanaikaisesti eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto kärsii varojen puutteesta.

Vaihtoehtojen tutkimiseen on panostettava nykyistä paljon enemmän, jotta eläinkokeet saadaan taas vähenemään. Nykytiedoilla ja -menetelmillä on mahdollista siirtyä inhimillisempiin tutkimusmenetelmiin. Millaista tieteentekoa sinä kannatat?

kanitytto
Juliana von Wendtin Säätiö tarvitsee apuasi voidakseen vähentää eläinkokeita ja eläinten kärsimyksiä. Pystyäksemme tehokkaasti muuttamaan tutkimuksen suuntaviivoja tarvitsemme lisää varoja: vaihtoehtojen rahoittamiseen, tiedonhankintaan, tutkijoiden ja viranomaisten informointiin. Toimintamme on täysin vapaaehtoisten lahjoituisten varassa.