Pohjoismainen tutkimuspalkinto

Juliana von Wendtin Säätiö tieteen edistämiseksi ilman eläinkokeita, ruotsalainen säätiö ”Stiftelsen Forskning utan djurförsök” ja tanskalainen Alternativfondet ovat myöntäneet palkintoa. Nämä kaikki järjestöt edistävät eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittelyä ja käyttöä jakamalla tarkoitukseen apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Pohjoismainen palkinto eläinkokeiden vaihtoehtojen edistämisestä on suuruudeltaan 60 000 Ruotsin kruunua. Säätiö on osallistunut palkinnonjakoon vuodesta 1996 lähtien.