Toiminta

Juliana von Wendtin säätiö tukee tieteellistä tutkimusta, jolla pyritään ihmisten ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ilman eläinkokeita. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja eläinkokeiden vaihtoehtoja ja eläinten hyvinvointia edistävään tutkimukseen ja tiedotukseen. Eläinten avuksi -rahasto pyrkii eläinystävällisten kasvatusmenetelmien käyttöönottoon kotieläintuotannossa.

Vaihtoehtoja eläinkokeille – tiedettä eläinten ja ihmisten hyväksi

Tieteellisessä tutkimuksessa käytetään yhä paljon eläinkokeita, joista osa aiheuttaa eläimille huomattavaa kärsimystä. Uusien tutkimusmenetelmien avulla eläinkokeita voidaan vähentää, mutta vaihtoehtojen kehittäminen on kallista. Juliana von Wendtin Säätiö tukee tutkimusta, jossa kehitetään ja sovelletaan eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä, ja jolla edistetään ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Toiminta on lahjoitusten varassa. Millaista tieteentekoa sinä kannatat?