Nivelrikon tutkimus edistyy eläinkokeettomasti

Juliana von Wendtin säätiö on myöntänyt vuoden 2024 apurahan varhaisvaiheen nivelrikon tutkimukseen. Apurahansaaja, tutkijatohtori Arjen Gebraad kehittää yksilöllistä in vitro-kudosmallia ihmisperäisestä rustokudoksesta Biolääketieteellisen spektroskopian laboratoriossa Itä-Suomen yliopistossa.

Nivelrikko on vammauttava sairaus, jolle on ominaista krooninen tulehdus ja nivelruston rappeutuminen nivelkudoksissa. Nivelrikko koskettaa monia, etenkin vanhoja ihmisiä. Tauti on myös yleisempi naisilla. Nivelrikko aiheuttaa kipua ja liikkumisen vaikeutumista yhä useammalle, kun väestö vanhenee.

Nivelrikkoon ei ole löydetty parannuskeinoa, ja käytössä olevat hoitovaihtoehdot keskittyvät oireiden hallintaan. Nivelrikon syntymekanismi tunnetaan huonosti. Nivelrikon eläinmallit eivät vastaa ihmisen nivelrikkoa ja voivat siksi johtaa tutkijoita harhaan. Nivelruston tai nivelkalvon kerääminen ihmisiltä on haastavaa, sillä nivelen käsittely voi vaarantaa potilaan terveyttä. Ihmisen nivelkudosta saadaan tutkimuskäyttöön oikeastaan vain tekonivelleikkausten yhteydessä. Mutta tällöin nivelrikko on jo kehittynyt pitkälle eivätkä näytteet tarjoa tietoa taudin varhaisvaiheista.

Nivelrikon tutkimiseen on kehitetty monia eläinmalleja ainakin kahdeksalletoista eri lajille. Näihin kuuluu eläimiä, joilla on luonnostaan esiintyvää nivelrikkoa, mutta monissa tapauksissa nivelrikko aiheutetaan eläimille joko kemiallisesti tai kirurgisesti. Koska suurempien eläinten nivelet muistuttavat anatomisesti enemmän ihmisen niveliä, ruston korjaushoitojen viranomaishyväksyntää varten vaaditaan yleensä tutkimuksia suurilla eläinlajeilla. Nivelrikon tutkimuksessa käytettäviin eläinlajeihin kuuluvat lehmät, siat, vuohet ja jopa koirat ja kädelliset lajit.

Tämän hankkeen tavoitteena on siirtyä pois eläinmallien käyttöön perustuvasta nivelrikon tutkimuksesta ja kehittää ihmissoluihin perustuva vaihtoehto. Koska nivelruston tai nivelkalvon näytteitä on käytännössä mahdotonta saada nivelrikon varhaisvaiheesta, tutkimusryhmä tuottaa ihmisen rustokudosta laboratoriossa itse. Hanke tuottaa realistisia in vitro -malleja ihmisen rustokudoksesta. Malleja voidaan hyödyntää lääkkeiden seulonta-alustoina nivelrikon yksilöllistä hoitoa kehitettäessä. Apuraha on suuruudeltaan 15000 euroa.

Lisätietoja: tutkija FT Arjen Gebraad, agebraad@uef.fi