Säätiö etsii uusia hallituksen jäseniä

Juliana von Wendtin säätiön (JvWS) tarkoitus on edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämistä. Säätiön päätehtävä on myöntää apurahoja tutkijoille, jotka työskentelevät vaihtoehtomenetelmien kehittämisen parissa. Lisäksi säätiö tiedottaa, antaa lausuntoja ja toimii asiantuntijana eläinkokeiden vaihtoehtoihin liittyvissä asioissa. Säätiö tukee myös tuotantoeläinten elämänlaatua edistäviä hankkeita sekä palkitsee eläinaiheisia opinnäytetöitä.

Säätiön hallitus etsii vahvistuksekseen uusia jäseniä. Hakijalta odotetaan kiinnostusta eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmien edistämiseen sekä säätiön perustoimintaa hyödyttävää asiantuntemusta. Erityisesti toivotaan osaamista lakiasioissa (mm. testamentit) tai sijoittamisessa (asunnot, rahastot). Viestintätaidoista arvostetaan näyttöjä verkkosivu-uudistusten rakentamisessa, tiedottamisessa ja sosiaalisessa mediassa vaikuttamisesta. Molekyylibiologinen, farmakologinen, eläinlääketieteellinen tai vastaava tausta ovat myös eduksi säätiössä toimimisessa.

Hallituksen jäsenet ovat vastuussa säätiön toiminnasta. Jäsenen on aktiivisesti otettava osaa säätiön asioiden hoitamiseen sekä osallistuttava hallituksen kokouksiin noin kuusi kertaa vuodessa Helsingissä. Hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia säätiön tehtävien hoitamisesta.

Vapaamuotoiset, perustellut hakemukset (max. 1 s.) voi osoittaa 3.12.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jvws at jvws.org. Lisätietoja saa sähköpostilla tai soittamalla säätiöön p. 050-3246923. Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään helmikuussa 2022.