Vuoden 2007 Eläinten avuksi -apuraha

Tukea saivat nautojen käyttäytymistä sekä laumanvartijakoirien hyödyntämistä tutkivat opiskelijat. Leena Tuomisto (900e) valmistelee lisensiaatin työtään Kuopion yliopistossa. Hänen tutkimuksensa tarjoaa uutta tietoa lihanautojen hyvinvoinnista ja lajityypillisestä käyttäytymisestä pihattokasvatuksessa sekä ulkotarhoissa. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että laidun elinympäristönä vaikuttaa positiivisesti sonnien hyvinvointiin. Tutkimus auttaa ymmärtämään miten nautojen kasvattaminen kylmissä olosuhteissa vaikuttaa niiden hyvinvointiin.

Suvi Niskanen (900e) tutkii vasikoiden sosiaalisia suhteita. Tulosten mukaan laumassa kasvatetut vasikat muodostavat jo varhain kiinteitä sosiaalisia suhteita, jotka vähentävät eläinten välistä aggressiivisuutta myös myöhemmin. Tutkimus esitellään Norjassa pidettävässä pohjoismaisessa soveltavan etologian tutkijakokouksessa. Niskanen valmistuu biologiksi Helsingin yliopistosta.

Teet Otstavel (200e) tutkii laumanvartijakoirien käyttöä Suomessa kotieläinten suojelemiseksi susilta sekä arvioi työkäytön vaikutusta koirien hyvinvointiin. Tutkimus saattaa tarjota uuden ratkaisumahdollisuuden susien ja kotieläinten rinnakkaiseloon petotiheydeltään merkittävillä alueilla. Otstavel tekee tutkimustaan Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.