Pohjoismainen tutkimuspalkinto 2006

Lisbeth Knudsen saa palkinnon pitkäaikaisesta omistautumisestaan vaihtoehtojen edistämiseen ja eläinkokeettomien menetelmien käyttöön tutkimusaloilla, joilla eläinkokeet ovat yleisiä. Hän on Tanskan edustaja EU:n vaihtoehtokeskus ECVAM:n (European Centre for the Validation of Alternative Methods) tieteellisessä neuvottelukunnassa.

Lisbeth Knudsen on äskettäin nimitetty kokeellisen toksikologian professoriksi Kööpenhaminan yliopistossa, painopisteenä eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittäminen. Yksi Lisbeth Knudsenin projekteista on istukkaperfuusiotestin kehittäminen. Testillä voidaan arvioida sikiön altistumista haitallisille aineille. Tutkimuksessa on käytetty keisarinleikkauksista äidin luvalla saatavia ihmisen istukoita. Näin sikiölle vaarallisista aineista saadaan luotettavampaa ja käyttökelpoisempaa tietoa kuin eläinkokeilla.

Omalla tutkimusalallaan Lisbeth Knudsen on nähnyt paljon vaivaa välttääkseen koe-eläinten käyttöä kysyen aina itseltään: “Kuinka voin saavuttaa tavoitteeni ilman koe-eläimiä, tinkimättä tieteellisestä laadusta?” Juliana von Wendtin Säätiö ja muut palkinnonjakajat kannustavat palkinnon myötä muitakin tutkijoita noudattamaan hänen esimerkkiään.