Vuoden 2004 vaihtoehtomenetelmien apuraha

Lääkkeiden ja kemikaalien eläinkokeetonta tutkimusta tuettiin 5 000 eurolla.

EU:n tulevan kemikaalilainsäädännön (REACH) tavoitteena on pyrkiä korvaamaan kemikaalien testauksessa käytettyjä eläinkokeita vaihtoehtoisilla menetelmillä. Valitettavasti korvaavia menetelmiä ei ole vielä riittävästi. Testipatteristojen kehitystyö ja tieteellisen tutkimuksen kohdentaminen korvaaviin menetelmiin vaatisi runsaasti varoja. Maa- ja metsätalousministeriö jakaa Suomessa vuosittain 34 000 euroa vaihtoehtomenetelmien kehittämiseen.

Soluviljelmäkokeilla saadaan arvokasta tietoa kemikaalien riskinarviointia varten. Säätiö kannustaa myrkyllisyystutkimuksen perustyökalujen kehittämiseen; rahoitusta saaneet tutkimukset tähtäävät veri-aivoesteen ja ihmisen maksasolujen toiminnan sekä ihon ärsytyksen selvittämiseen ilman koe-eläimiä.

Apurahoja saivat:

Heidi Nevala, FM, Tampereen yliopisto: Veri-aivoesteen soluviljelymallin kehittäminen, 3 000 €. Veri-aivoeste vaikuttaa veressä olevien aineiden pääsyyn aivoihin. Jos myrkky läpäisee tämän esteen, ovat sen vaikutukset dramaattisempia kuin aineilla, jotka eivät pääse vaikuttamaan aivoihin. Toisinaan taas toivotaan jonkin lääkeaineen pääsyä aivoihin saakka. Nevala kehittää tutkimuksessaan veri-aivoestettä kuvaavaa soluviljelymallia. Mallin avulla kemikaalien kykyä läpäistä veriaivoeste voidaan testata ilman eläinkokeita.

Sari Peltola, proviisori, Kuopion yliopisto: Eläinkokeita korvaavan ROC ihomallin kehittely, 1 000 €. ROC (rat organotypic culture) ihomallia käytetään esimerkiksi tutkittaessa lääkeaineiden imeytymistä iholta. Peltola tutkii läpäisyn edistäjien vaikutuksia ja sarveiskerroksen lipidijärjestystä tavoitteenaan korvata eristetty iho solumallilla.

Miia Turpeinen, LL, Oulun yliopisto: Lääkeaineiden metaboliatutkimus maksasolujen avulla, 1 000 €. Tutkimuksessa kehitellään kattavaa ja kliinisesti mielekästä testiä, jolla uusien lääkeaineiden muokkautumista elimistössä pystytään tutkimaan käyttämällä maksasoluista eristettyjä solunosia, mikrosomeja. Testiä tarvitaan, jotta pystytään nopeasti, luotettavasti ja taloudellisesti kehittämään lääkkeitä. Onnistuneen testin kehittämisellä pystytään huomattavasti vähentämään lääkkeiden ja muiden kemikaalien tutkimuksessa tehtäviä, osin varsin kivuliaita eläinkokeita.