Vuoden 2008 apurahat vaihtoehdoille

Geeniterapiasta ja kantasoluhoidoista toivotaan apua kuolemaan johtavia sairauksia vastaan. Säätiön apurahapalkinto myönnettiin kahdelle tutkijalle, jotka ovat tutkimustyössään edistäneet eläinkokeiden korvaamista vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Hannamari Julkunen tutkii sydänlihassolujen erilaistamista ihmisen kantasoluista. Laboratoriotöissä pyritään vapautumaan täysin eläinmateriaaleista. Kantasolujen avulla toivotaan pystyttävän parantamaan sydämen vajaatoimintaa, johon ei ole mitään muuta hoitomuotoa. Tutkimusta johtaa Tampereen yliopiston REGEA solu– ja kudosteknologiakeskus. Julkusen pro gradu – työtä tuetaan 1000 eurolla.

Lotta Kangasniemi tutkii adenovirusgeeniterapiaa ruuansulatuskanavan syöpien hoidossa. Tutkimus on prekliinistä lääketiedettä, jossa käytetään leikkauksista saatavia ihmisen kudosleikkeitä tutkimusmalleina. Tutkimus tehdään väitöskirjatyönä Helsingin yliopistolle. Säätiö tukee Kangasniemen tutkimusta 1000 eurolla.

Apurahat julkistettiin 24.4. kansainvälisenä koe-eläintenpäivänä Turun pääkirjastossa. Samassa tilaisuudessa Animalian Turun alueosasto lahjoitti 1000 euron avustuksen Juliana von Wendtin säätiölle.