Vuoden 2007 Eläinten avuksi -apurahat

Eläinten hyvinvointia edistävään tutkimukseen saivat tukea nautojen käyttäytymistä sekä laumanvartijakoirien hyödyntämistä tutkivat opiskelijat.
Leena Tuomisto (900e) valmistelee lisensiaatin työtään Kuopion yliopistossa. Hänen tutkimuksensa tarjoaa uutta tietoa lihanautojen hyvinvoinnista ja lajityypillisestä käyttäytymisestä pihattokasvatuksessa sekä ulkotarhoissa.
Suvi Niskanen (900e) tutkii vasikoiden sosiaalisia suhteita Helsingin yliopistossa. Tulosten mukaan laumassa kasvatetut vasikat muodostavat jo varhain kiinteitä sosiaalisia suhteita, jotka vähentävät eläinten välistä aggressiivisuutta myös myöhemmin.
Teet Otstavel (200e) tutkii laumanvartijakoirien käyttöä kotieläinten suojelemiseksi susilta sekä arvioi työkäytön vaikutusta koirien hyvinvointiin. Tutkimus tehdään Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.