Vuoden 2004 Eläinten avuksi -apurahat

Juliana von Wendtin Säätiö jakoi ISAE 2004 -kongressin yhteydessä  itäeurooppalaisille tutkijoille matka-apurahoja.

Mahdollistamalla nuorten tutkijoiden osallistumisen suureen kansainväliseen soveltavan etologian kongressiin, Säätiö toivoo lisäävänsä kotieläinten hyvinvointitietämystä ja -tutkimusta Itä-Euroopan maissa.

Matka-apurahan saivat venäläiset Irene Mastjugina ja Eugenia Chikurova, joilla molemmilla oli posteri esitykset kongressissa. Mastjugina on tutkinut hamsterien sosiaalista käyttäytymistä ja Chikurova on perehtynyt biisonien aggressiiviseen käyttäytymiseen.