Vuoden 2002 pohjoismainen tutkimuspalkinto

Vuoden 2002 pohjoismainen vaihtoehtopalkinto myönnettiin ruotsalaiselle Roland Grafstömille hänen kansainvälistä huippuluokkaa edustavasta eläinkokeettomasta syöpätutkimuksestaan sekä seerumittomien kudosviljelymenetelmien määrätietoisesta kehittämisestä. Professori Grafström työskentelee Karoliinisessa Instituutissa Tukholmassa.

Grafström saa tunnustusta erityisesti siitä, että on tehnyt työtä eläinkokeiden korvaamiseksi edistämällä kansallisesti ja kansainvälisesti soluviljelymenetelmien käyttöä ja levittänyt tietoa näistä in vitro -menetelmistä lukuisissa konferensseissa, työryhmissä ja seminaareissa ympäri maailmaa. Tämän lisäksi hän on kouluttanut ja pitänyt luentoja eläinkokeita korvaavien menetelmien käytöstä.

Pohjoismainen palkinto eläinkokeiden vaihtoehtojen edistämisestä on suuruudeltaan 60 000 Ruotsin kruunua. Palkinnon myöntävät vuosittain suomalainen Juliana von Wendtin Säätiö tieteen edistämiseksi ilman eläinkokeita, ruotsalainen säätiö ”Stiftelsen Forskning utan djurförsök” ja tanskalainen Alternativfondet. Nämä kaikki järjestöt edistävät eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittelyä ja käyttöä jakamalla tarkoitukseen apurahoja ja tunnustuspalkintoja.