Vuoden 2005 apurahat eläinkokeiden vaihtoehdoille

Juliana von Wendtin säätiö jakoi matka-apurahoja kahteen vaihtoehtoisia menetelmiä käsittelevään kongressiin osallistujille. Opetuksen vuoksi tehtävien eläinkokeiden vaihtoehtoihin perehdyttiin Oslossa pidetyssä kongressissa. Sen järjesti kansainvälinen Interniche-järjestö, jonka tarkoituksena on tukea opettajien ja opiskelijoiden vapautta valita eläinkokeeton opetusmenetelmä. Säätiön matka-apurahan saivat opiskelijat Tanja Hietamies ja Tuomas Aivelo.

Berliinissä järjestetyssä maailman kongressissa käsiteltiin vaihtoehtomenetelmiä ja eläinten käyttöä tutkimuksessa. Nelipäiväisen kongressin aikana kohtasivat alan parhaat asiantuntijat ja uusinta tietoa vaihdettiin niin vaihtoehtomenetelmien teoreettisista kuin käytännön esteidenkin ratkaisukeinoista. Juliana von Wendtin säätiön apuraha myönnettiin tutkija Marika Mannerströmille.