Haettavana apurahaa eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiseen

Tukea myönnetään tutkimukselle, jonka tarkoituksena on eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittäminen tai jonka avulla vähennetään eläinkokeiden käyttöä testauksessa tai opetuksessa tai vähennetään koe-eläinten kärsimystä. Etusija annetaan hankkeille, joissa etsitään vaihtoehtoja eläinsuojelullisesti ongelmallisimmille kokeille.  Myös aiheeseen liittyville humanistisille tutkimuksille ja opiskelijatöille voidaan myöntää apurahoja.

 

Hakemukseen on sisällytettävä hakulomake, tutkimussuunnitelma, tutkimussuunnitelman lyhennelmä (1-2 s.). Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinkokeiden vähentämisessä sekä rahoitussuunnitelma.  Hakulomakkeita ja ohjeita saa internetistä www.jvws.org. Hakemukset toimitetaan säätiölle sähköisesti yhtenä tiedostona osoitteeseen laura.uotila (at) animalia.fi.

 

Hakuaika päättyy 1.4.2019 (hakuaikaa on jatkettu kuukaudella).

 

Juliana von Wendtin  Säätiön tarkoituksena on tukea tieteellistä tutkimusta, jossa  kehitetään tai sovelletaan  eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä ja jolla pyritään  ihmisten tai eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.