Module Border
 
© JvWS 2004
jvws@jvws.org
 

Apuraha  filosofisen analyysin toteuttamiseksi

 

Säätiö myönsi lokakuussa 2014 tutkija FT Saara Reimanille 3000 euroa.

Apuraha myönnettiin filosofisen analyysin toteuttamiseksi eläinkokeisiin
liittyvän tiedeyhteisön lausutuista ja lausumattomista arvoista.

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa empiirinen aineisto
eläinkoelupien käsittelyprosessista, sekä tehdä sen alustava filosofinen
analyysi. Aineistosta pyritään löytämään esimerkkejä eläinkokeiden
vähentämisen kannalta ongelmallisista arvoista, arvoristiriidoista ja
taustaoletuksista, jotka hidastavat ja haittaavat toimijoiden
sitoutumista eläinkokeiden vähentämiseen. Konkreettisten ongelmakohdista
kertovien esimerkkien löytämisestä on hyötyä keskustelun
käynnistämisessä sekä kehittämis- ja muutostarpeiden arvioinnissa. Tämä
on ensimmäinen askel kestävän kehittämisprosessin käynnistämisessä.

   Login