Module Border
 
© JvWS 2004
jvws@jvws.org
 
ELÄINTEN AVUKSI -APURAHA
Eläinten hyvinvointia edistävään tutkimukseen ja tiedotukseen

HAKUMENETTELY
Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti (jvws@jvws.org) Juliana  von  Wendtin  Säätiölle.
Apuraha jaetaan syksyisin.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi:
haettava summa ja sen käyttötarkoitus, perustiedot hakijasta, tilinumero, hankkeen toteutus ja rahoitus sekä perustelu hankkeen merkityksestä eläinten hyvinvoinnille.
 
APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
Hankkeen tulisi etsiä ratkaisuja tuotantoeläinten kasvatuksessa esiintyviin suurimpiin eläinsuojeluongelmiin. Etusijalle asetetaan eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät, projektit, joiden tulokset ovat parhaiten sovellettavissa käytäntöön. Tukea voidaan myöntää myös julkaisu- ja koulutustoiminnalle. Apurahan saajien on raportoitava hankkeen päätyttyä tuloksista säätiölle
   Login