Module Border
 
© JvWS 2004
jvws@jvws.org
 
Nana

Juliana von Wendts Stiftelse har grundats år 1971 och kallades först Försöksdjurens Värns Stiftelse. Juliana agerade då för att skydda djuren. Hon och hennes vänner grundade försöksdjurens värn, som nu kallas Animalia. Efter det grundade samma personer Juliana von Wendts stiftelse.

När man vill grunda en stiftelse, måste man ha kapital och Juliana ordnade insamlingar för att få pengar. Man måste ha något annat också. I början förstod myndigheterna inte att man kunde ha en stiftelse för djur. Och den första ansökan blev avslagen. Men senare uppfattade myndigheterna djurskyddarenas avsikt och stiftelsens stadgar blev godkända.

Syftet för stiftelsen är att gynna vetenskaplig forskning som söker botemedel mot sjukdomar och förbättrar människans välbefinnande, och vi tror att detta syfte kan vinnas utan att vålla smärta på djuren – med hjälp av alternativa metoden.

Affärsidén bakom Stiftelsen är mycket positivt och befrämjande: stiftelsen försöker att få forskare leva sig in i djurenas känslor och upplevelser. Stiftelsen prisbelönar forskare när de upptäcker alternativa metoder eller använder djurvänligare metoder i deras forsknings arbete.

Största delen av våra nuvarande dånatorer kände Juliana personligen. Anhängare av Animalia, av Juliana von Wendts stiftelse och alla djurskyddsvänner är tacksamma åt Juliana för hennes arbete, strävände och inspiration. Nanas djurskyddsvänner saknar henne såsom kaninerna, katterna, hundarna och alla andra djur sin eldsjäliga förespråkare.

Lyckligtvis finns det nuförtiden ännu flera människor som tycker om djur, och djurskydds idé har blivit starkare, just så som Nana trodde.

 

   Login