Module Border
 
© JvWS 2004
jvws@jvws.org
 

Eläinten avuksi -apurahat

Eläinten avuksi-rahaston tarkoituksena on edistää kotieläinten hyvinvointia. Jüri Puhkin lahjoituksen turvin perustettu rahasto tukee tutkimusta ja tiedotusta, jolla pyritään parantamaan kotieläinten terveyttä sekä mahdollisuuksia luonnolliseen käyttäytymiseen. Apurahoilla rohkaistaan tutkijoita ja tuottajia kehittämään ja ottamaan käyttöön eläinystävällisiä tuotantomenetelmiä.

tiput netti.JPG

 

Apuraha jaetaan yleensä syksyisin. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi: haettava summa ja sen käyttötarkoitus, perustiedot hakijasta, hankkeen toteutus sekä perustelu hankkeen merkityksestä eläinten hyvinvoinnille.

 

 

Hankkeen tulisi etsiä ratkaisuja tuotantoeläinten kasvatuksessa esiintyviin suurimpiin eläinsuojeluongelmiin. Etusijalle asetetaan eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät, projektit, joiden tulokset ovat parhaiten sovellettavissa käytäntöön. Tukea voidaan myöntää myös julkaisu- ja koulutustoiminnalle. Apurahan saajien on raportoitava hankkeen päätyttyä tuloksista säätiölle.

 

 Vuoden 2016 Eläinten avuksi -apuraha

Juliana von Wendtin säätiön tiedote 10.10.2016

Vasikoiden kivunlievitystutkimus ja hyvinvointisikalan suunnitteluhanke menestyivät Eläinten avuksi -apurahan jaossa

Maatalouden eläinten auttamiseksi suunnattu apuraha myönnettiin tänä vuonna hyvinvointisikalan suunnittelutyöhön ja vasikoiden nupoutuskivun hoitotutkimukseen. Apurahan myöntäjä on Juliana von Wendtin säätiö - tieteen edistämiseksi ilman eläinkokeita.

Eläinlääkäri Jaana Pehkosen ryhmälle myönnettiin 1400 euron tuki Tanskan hyvinvointisikaloihin suuntautuvalle opintomatkalle. Sikalan rakentaminen on kallista ja tuotannon tulevaisuus epävarmaa, erityisesti jos sikalan toimintaa halutaan suunnitella hyvinvointikylki edellä. Pehkosen ja sikatuottajan ryhmän tarkoituksena on matkustaa Tanskaan hakemaan oppia ja ideoita ainutlaatuisen hyvinvointisikalansa suunnittelemiseksi. Tavoitteena on löytää toimivat ratkaisut sikojen ulkoiluun ja onnistua vastaamaan niiden lajityypillisiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Nupoutus on yleinen toimenpide, joka ilman asianmukaista kivunlievitystä aiheuttaa vasikoille voimakasta kipua. Nupoutus tarkoittaa pikkuvasikoiden sarvenaiheiden tuhoamista niin, ettei lehmälle kasva aikuisena sarvia. Eläinlääketieteen tohtori Ann-Helena Hokkanen ja eläinlääkäri Kati Salla saivat 4000 euron apurahan nupoutuskipututkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään, voisiko meloksikaami-kipulääkettä antaa turvallisesti vasikoille nupoutuskivun jälkihoitoon. Lääke olisi helppo antaa suun kautta vasikoille ja sitä voitaisiin annostella, kunnes kaikki kivut olisivat poissa.

Lisätietoja ja kuvia:
toiminnanjohtaja Marianna Norring, Juliana von Wendtin säätiö, p: 050 3246923 (jvws@jvws.org)

Jaana Pehkonen, (jaana.pehkonen@hippomedi.fi)

Kati Salla, Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta, p: 045 1205179 (kati.salla@helsinki.fi)

Ann-Helena Hokkanen, Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta, p: 0400 489123 (ann-helena.hokkanen@helsinki.fi)

  

Vuoden 2012 Eläinten avuksi -apuraha
 
 
   Login