Module Border
 
© JvWS 2004
jvws@jvws.org
 

Eläinten avuksi -apurahat

Eläinten avuksi-rahaston tarkoituksena on edistää kotieläinten hyvinvointia. Jüri Puhkin lahjoituksen turvin perustettu rahasto tukee tutkimusta ja tiedotusta, jolla pyritään parantamaan kotieläinten terveyttä sekä mahdollisuuksia luonnolliseen käyttäytymiseen. Apurahoilla rohkaistaan tutkijoita ja tuottajia kehittämään ja ottamaan käyttöön eläinystävällisiä tuotantomenetelmiä.

tiput netti.JPG

 

Apuraha jaetaan yleensä syksyisin. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi: haettava summa ja sen käyttötarkoitus, perustiedot hakijasta, hankkeen toteutus sekä perustelu hankkeen merkityksestä eläinten hyvinvoinnille.

 

 

Hankkeen tulisi etsiä ratkaisuja tuotantoeläinten kasvatuksessa esiintyviin suurimpiin eläinsuojeluongelmiin. Etusijalle asetetaan eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät, projektit, joiden tulokset ovat parhaiten sovellettavissa käytäntöön. Tukea voidaan myöntää myös julkaisu- ja koulutustoiminnalle. Apurahan saajien on raportoitava hankkeen päätyttyä tuloksista säätiölle.

 Vuoden 2016 Eläinten avuksi -apuraha 

Vuoden 2012 Eläinten avuksi -apuraha
 
 
   Login